Reticulate knifefish

Papyrocranus afer

Leefgebied

Afrika

Max. grootte

80 cm

Temperatuur

24-30 C

__

__