Marbled bichir

Polypterus palmas

Leefgebied

Afrika

Max. grootte

30 cm

Temperatuur

26-28 C

__

__