Gray Bichir

Polypterus Senegalus

Leefgebied

Afrika

Max. grootte

30 cm

Temperatuur

25-29 C

__

__