Mottled bichir

Polypterus weeksii

Leefgebied

Congo

Max. grootte

55 cm

Temperatuur

22-28 C

__

__